Sahaja Yoga Tallinn

Sahaja Yoga centers in Estonia

 

Home About Seminars Self-realization Media Contact

 

Jõhvi

+372-56265658

E-mail: sahaja.yoga at neti.ee

Kohtla-Järve

+ 372-58234352

E-mail: jurashakti at gmail.com

Narva

+372-53584849

E-mail: narva at sahaja-yoga.ee

Pärnu

+372-51995063 

http://www.sahajayogaparnu.ee

E-mail: sahajaparnuinfo at gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/sahajayogapjarnu

Rakvere

+ 372-56461564

E-mail: jelenarastas at gmail.com

Tallinn

+372-5512624

https://sahaja-yoga.ee

E-mail: tallinn at sahaja-yoga.ee

All of Eestonia

+372-56265658

E-mail: sahaja.yoga at neti.ee Facebook: https://www.facebook.com/sahajayogaestonia/

 

Home About Seminars Self-realization Media Contact